Personoplysninger

Vigtig information om behandling af dine personoplysninger

Når du aktiverer dit CV på advojob.dk, giver du samtykke til, at virksomheder, der er logget ind på advojob.dk, kan se dit CV og eventuelt uploadede filer.

Vi kontrollerer, at der ikke er mistænkelige virksomheder, der har oprettet en profil på advojob.dk. Bemærk, at også virksomheder, der ikke er medlemmer af Danske Advokater, kan oprette profiler på advojob.dk. Danske Advokater har ikke mulighed for at kontrollere, om virksomheder har et reelt rekrutteringsbehov.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at deaktivere dit CV, men vi har ikke mulighed at videregive denne tilbagetrækning til virksomheder, der allerede måtte have hentet dit CV.

Hvis du vælger at være anonym, fremgår dit navn, vejadresse, kontaktoplysninger og foto ikke af søgeresultaterne, og oplysningerne vil kun blive sendt til virksomheder, når de via Danske Advokater har fået samtykke fra dig. Postnr. og by vil fremgå af søgeresultaterne af hensyn til at give virksomheder relevante søgeresultater. Du kan ikke være anonym i forhold til Danske Advokaters sekretariat, da vi skal gardere os mod falske profiler.

Det er vigtigt, at du selv er opmærksom på ikke at give følsomme personoplysninger i dit CV. Endvidere skal du passe på med ikke at give eller uploade dokumenter med cpr-nummer, som f.eks. eksamensbeviser, hvor et evt. cpr-nummer bør overstreges.

Bemærk, at obligatoriske oplysninger til oprettelse af CV er markeret med (*), mens frivillige felter ikke er markeret.

Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger her:
 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Vesterbrogade 32
1620 København V
Tel. 33 43 70 00
mail@danskeadvokater.dk
CVR NR. 3097 4972

er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Formålet med behandlingen og grundlaget herfor:

Vi behandler dine oplysninger med henblik på at kunne formidle kontakt mellem dig som jobsøgende og virksomheder, der vælger at bruge advojob.dk som led i rekruttering. Behandlingen sker på baggrund af dit samtykke.

Vi bruger ikke dine profil- eller CV-oplysninger til andre formål, herunder markedsføring.

Kategorier af oplysninger:

Vi behandler kun de personoplysninger, som du selv vælger at give. Vi opfordrer til, at du ikke giver følsomme oplysninger eller cpr-nummer.

Modtagere af dine personoplysninger

Indeholder dit CV navn og kontaktoplysninger, kan alle virksomheder, der har login til advojob.dk, se og downloade dette. Vi logger ikke, hvilke virksomheder der har downloadet dit CV, og vi kan heller ikke kontrollere, hvem de måtte videresender dit CV til.

Indeholder dit CV ikke navn og kontaktoplysninger, er det anonymt. Så modtager virksomheder med login ikke dit navn, kontaktoplysninger eller foto. En virksomhed med interesse i din profil skal således kontakte Danske Advokater for at få nærmere oplysninger om dig, og disse videregiver vi kun efter at have modtaget konkret samtykke fra dig.

Overførsel af oplysninger til tredjelande

Vi overfører ikke dine oplysninger til dataansvarlige eller databehandlere i lande udenfor EU/EØS.

Bemærk at alle virksomheder – også virksomheden uden for Danmark - der har oprettet en profil på advojob.dk., kan se oplysninger i dit CV, medmindre du har lavet et anonymt CV. Vi kontrollerer løbende, at der ikke er mistænkelige virksomheder, der har oprettet en profil på advojob.dk.

Hvor stammer oplysningerne fra?

De oplysninger, vi behandler om dig, stammer kun fra dig selv. Når du opretter en profil, verificerer vi din identitet ved at sende en bekræftelsesmail til den e-mailadresse, du har oplyst.

Hvor længe gemmes oplysningerne?

Din profil med stamoplysninger (navn, adresse og kontaktoplysninger) fjernes fra advojob.dk, når du sletter den. Dine personoplysninger opbevares i vores system 5 år fra tidspunktet for sletning.

Et oprettet CV vil – når det er aktiveret – som udgangspunkt være aktivt (online) i 3 måneder. Herefter vil du blive opfordret til at tage stilling til, om det skal forblive aktivt. Foretager du intet, bliver dit CV deaktiveret, men du kan selv aktivere det igen. Foretager du dig intet i yderligere 3 måneder, slettes CV’et helt, dvs. 6 måneder efter, at det blev oprettet eller seneste aktivering.

Du kan altid deaktivere et aktivt CV. Efter 3 måneders inaktivitet slettes det helt.

Dine rettigheder som registreret

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Du kan f.eks. få indsigt i dine oplysninger ved at logge ind på din personlige profil på advojob.dk.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Dette kan du selv gøre ved at logge ind på din personlige profil på advojob.dk.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine oplysninger, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt til at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Er du i tvivl om noget? Vi er klar til at hjælpe dig, bare ring! E: tsh@danskeadvokater.dk

Kontakt Tanja Sahl Hansen på tlf.

33 43 70 23