Dommerfuldmægtig – afgørelsen er din!

 

Danmarks Domstole søger dygtige jurister, som trives med at træffe selvstændige beslutninger.


Som dommerfuldmægtig får du:   


  • et højt kvalificeret, juridisk arbejde inden for alle retsområder
  • et meget selvstændigt arbejde med stort ansvar fra starten
  • en stor kontaktflade til borgere, virksomheder, myndigheder mv.

Du kan søge, uanset om du er erfaren jurist eller (kommende) nyuddannet. Vi tilpasser dine opgaver og din uddannelse efter den erfaring, som du kommer med.


Du kan se listen over forventede ledige stillinger her (listen opdateres løbende frem til ansøgningsfristens udløb). Vi forventer dog, at der også kan opstå ledige stillinger ved andre retter i den kommende tid. Du kan derfor søge, uanset hvor i landet du ønsker at arbejde.


Et målrettet uddannelsesforløb
Du vil som dommerfuldmægtig indgå i et fagligt udfordrende miljø med et stærkt kollegialt fællesskab og mulighed for sparring. Du får hurtigt dine egne sager, som du har ansvaret for at behandle og træffe afgørelse i. Som en naturlig del af dit arbejde har du meget kontakt med rettens brugere.


I løbet af de første år som dommerfuldmægtig ved en byret gennemgår du et målrettet uddannelsesforløb, hvor du typisk rokerer mellem rettens specialafdelinger: Fogedretten, skifteretten mv. Sideløbende vil du blive oplært i behandlingen af civile sager og straffesager, og hvis du f.eks. har erfaring med retssagsbehandling, vil der være mulighed for at tage højde for dette, når retten tilrettelægger dine opgaver og dit uddannelsesforløb. Forløbet er en kombination af intern oplæring ved retten og en række kurser, der udbydes af Domstolsstyrelsen.


Uddannelsesforløbet og dine opgaver ved retten tilrettelægges altid under hensyn til dine tidligere erfaringer og i tæt dialog mellem dig og den uddannelsesansvarlige ved den enkelte ret.


Grunduddannelsen for dommerfuldmægtige tager typisk tre år, men kan for nyansatte med mindst tre års forudgående relevant erhvervserfaring efter en konkret vurdering afkortes af retspræsidenten.


Du kan læse meget mere om uddannelsesforløbet her.


Efter afslutningen af grunduddannelsen fortsætter du som dommerfuldmægtig ved domstolene, og du kan søge ledige dommerfuldmægtigstillinger ved andre retter ved interne opslag. Domstolenes grunduddannelse giver dig et solidt fundament for en fortsat karriere ved domstolene eller på en anden juridisk arbejdsplads.


Vi forventer, at du:


  • har særdeles gode teoretiske kvalifikationer
  • er parat til at træffe beslutninger af stor betydning
  • kan arbejde selvstændigt og har gennemslagskraft
  • har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt
  • er interesseret i samfundsforhold
  • udviser respekt og ordentlighed i din kommunikation og omgang med andre.

Ansættelse og løn
Som dommerfuldmægtig bliver du ansat med retterne som ansættelsesområde. Grunduddannelsen gennemføres som udgangspunkt ved én ret, men vi forventer, at du rokerer mellem de enkelte retter i løbet af din karriere.


Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til akademikeroverenskomsten.


Mere om stillingen og os
Du kan læse mere om domstolene og jobbet som dommerfuldmægtig på www.domstol.dk under punktet ”Job” i topmenuen. Her kan du bl.a. finde en video om jobbet.  


For yderligere oplysninger om stillingerne og arbejdet som dommerfuldmægtig kan du kontakte Asger Weber, Domstolsstyrelsen, på tlf. 2332 2766 eller Camilla Metz Larsen, Domstolsstyrelsen, på tlf. 5173 2164.


Når du har besluttet dig for at søge
Stillingerne søges elektronisk på www.domstol.dk under ”Job”.


Du skal vedhæfte CV, afsluttende bachelor- og kandidatbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt eventuelle udtalelser.


Du bedes skrive i din ansøgning, hvor i landet du vil være interesseret i at blive ansat, herunder også i landsdele eller ved retter, der ikke står angivet med forventede ledige stillinger.


Ansøgningen skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest torsdag den 4. januar 2024, kl. 12.00.


Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 3, 4 og 5.


Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingerne uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold mv.


 


Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø‐og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet, Ungdomskriminalitetsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Om firmaet

Danmarks Domstole er ca. 2.500 medarbejdere ansat ved retterne, Procesbevillingsnævnet, Ungdomskriminalitetsnævnet og Domstolsstyrelsen. Her på siderne kan du se ledige jobs og blive klogere på vores arbejdsområder og arbejdet ved Danmarks Domstole.

Find andre annoncer? Fandt du ikke det rigtige job? Søg igen.